Načítava sa...

Návšteva našej stálej expozície je možná len so sprievodcom

Lístok pre dospelých:

Lístok do Kaštieľa  2.000,- HUF
Výstava máp    400,- HUF
Výstava  Super ľud       400,- HUF
(mladí od 6 – 26 rokov, návštevníci nad 62 rokov a rodičia sprevádzajúci minimálne dve deti do 18 rokov) 
 Lístok do Kaštieľa      1 000,- HUF
 Térkép kiálítás – Výstava máp         200,- HUF
Výstava Super ľud   200,- HUF

 

 

Rodinný lístok:

Lístok do Kaštieľa  4000,- HUF
 Výstava máp  800,- HUF
Výstava Super ľud  800,- HUF

 

Skupinový lístok:

(minimálne 15 návštevníkov)

 

 Lístok do Kaštieľa  1 600,- HUF
Výstava máp 320,- HUF
Výstava Super ľud  320,- HUF

 

Miestny obyvateľ:

 

S kartou o trvalom pobyte: 400,- HUF

 

 

 

Zľavy zo zákona pre občanov Európskych štátov, ktoré nie sú

Členmi Európskej únie:

deti do 6 rokovBezplatne
osoby, ktoré dovŕšili 70 rokov vekuBezplatne
učitelia pôsobiaci vo verejnom vzdelávaní Bezplatne
držitelia nového typu profesionálneho lístka vydaného ministromBezplatne
členovia národne príslušnej odbornej zbierkovej organizácie s najmenej 400 členmiBezplatne
novinári (s akreditovaným maďarským alebo medzinárodným preukazom), držitelia karty ICOM, pre všetky výstavy, pre všetkých návštevníkov v deň štátnych sviatkov Bezplatne
Maďarskej republiky; 15. marca, 20. augusta a 23. októbra,  Bezplatne pre stále výstavy v druhú nedeľu každého mesiaca pre osoby do 26 rokov, osoby 
Bezplatne
nad 62 rokov a až dvoch blízkych príbuzných sprevádzajúcich osoby do 18 rokov. Bezplatne
s preukazom novinára v prípade ak sa zaregistrujete vopred, môžete Kaštieľ navštíviť Bezplatne
Zľavy pre návštevníkov múzejných inštitúcií je možné využiť predložením platného preukazujúceho dokumentu! Ceny platia do zrušenia. Skupinová zľava je k dispozícii od 15 osôb. V prípade skupinovej návštevy je nutná predchádzajúca dohoda. 
Bezplatne
Ceny sú uvedené za osobu a zahŕňajú DPH. Skupinové prihlášky sú prijímané na týchto
Bezplatne
Nárok na zľavy žiadame preukázať.
Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v priebehu roka.
Bezplatne
 Bezplatne