Betöltés...

Az edelényi kastély egykori férfi tulajdonosai a katonáskodás révén építettek karriert és egzisztenciát. A hadjáratok nélkülözhetetlen eszköze volt a térkép. Ez adta apropóját a XVI–XIX. századi, négy évszázadot átfogó, magyar vonatkozású térképgyűjtemény megvásárlásának és a téma tudományos alaposságú bemutatásának. A gyűjtemény különlegessége, hogy a korabeli térképkészítés eszközei és műszerei is részét képezik, ezért egyedülálló módon nem csupán a térképeket, hanem készítésük menetét is be lehet mutatni.

Az európai civilizáció elterjedésének egyik objektív fokmérője az adott ország térképészeti feldolgozottságának mértéke - és azon belül külön szempont, hogy azt saját tudósai végezték vagy az e tekintetben előbbre járó más nemzetek hozzáértőit bízták meg a feladat elvégzésével. Ezen kívül különös kényszerítő szempont volt az is, ha egy idegen országnak katonai vagy gazdasági érdeke fűződött ezeknek a térképeknek a létrejöttéhez.

Nyugat-Európában éppen ezért már viszonylag korán hozzáláttak a tájrajzok készítéséhez. Ezekhez általában útleírásokat használtak, jó megfigyelőképességű katonák, követek elmondásaiból szerzett információk alapján kezdtek a munkához. Később természetesen az elődök munkáiból megszerezhető ismeretek összehasonlításával, és az ellenőrzési célú utazások során szerzett tapasztalatokkal egyre pontosabb és használhatóbb térképek készülhettek.

A teljes gyűjtemény Magyarországon ritkán előforduló értéket képviselő 1540 – 1945 közötti időkből származó térképlapokból valamint, a térképészet céljaira használatos eszközökből áll. A kiállítás anyaga nemcsak a térképészet finomságaira fogékony szakembereknek, hanem a kíváncsi érdeklődőknek is izgalmas élményt nyújthat.