Betöltés...

Észak-magyarországi Operatív Program „Kiemelt turisztikai attrakciók és termékek fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú turisztikai projekt.

A projekt címe: Edelényi Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ II. fejlesztési ütem: A kulturális és turisztikai központ innováción alapuló kínálatfejlesztése országos hírű gyűjtemények elhelyezésével és a Kastélysziget teljes rehabilitációjával.

A II. fejlesztési ütem létjogosultságát több tényező is indokolja:

 • Edelény Európa leghátrányosabb térségei közé tartozik. (Eurostat 2012)
 • A kistérség országos hírű kastélya  az egyik kapaszkodó a helyben maradáshoz és a kulturális-gazdasági leszakadás megállításához. A múzeumpedagógiai háttér kiépítésével (Gyermekkastély-projektelem) a helyi iskolákkal együttműködve jelentős műhelymunkával tudná segíteni a különböző etnikai hátterű tanulók élményszerű tudás- és készségfejlesztését.
 • Több, mint 60 éves problémát old meg az angolkert helyén levő, a kastélyhoz méltatlan állapotú sportpálya kiváltásával. Jelentős hatással lesz a hosszú távú településfejlesztésre.
 • Országos hírű gyűjteményvásárlással a határon túli hatása növekszik, közép-európai viszonylatban is vonzó turisztikai központtá válik. A keleti országrész kastélyainak „zászlóshajója” lesz.

A projekt szakmai háttere

Az I. fejlesztési ütemben a kastély megmaradt értékeinek élményszerű bemutatása volt a fő cél, ezért Magyarország legnagyobb összefüggő XVIII. századi rokokó falkép együttesét tettük az attrakció- hierarchia első helyére.

A II. fejlesztési ütemben a kastély-gyűjtemény megalapozásán van a fő hangsúly, amellyel országos és európai hírű vonzerőfejlesztést lehet megvalósítani. Ehhez járul hozzá az „ép környezetben, ép kastély” elv alapján a teljes kastélysziget rehabilitációja. A kiállítási tematika kiválasztásánál fontos volt, hogy az összes kiemelt célcsoport megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő témát.

A II. ütem fejlesztései teszik teljessé az I. ütemben megkezdett turisztikai attrakciót. A kastélysziget ilyen módon történő kialakításával a kastély harmonikus egységben lesz közvetlen környezetével, így hazánkban egyedülálló kialakítású műemlék-együttes jön létre. Megeleveníti a fénykor mindennapjait, és betekintést ad a kor életébe, mintát ad, a múlt-jelen párhuzamával rámutat az értékek állandóságára, ezzel is segítve a tudatos értékválasztást, a szórakoztatva tanítást és a szemléletformálást.

A fejlesztéssel egy olyan történetileg is hiteles turisztikai attrakció kiteljesedése válik lehetővé, mely a látogatók nagyobb mértékű érdeklődésére számít, ezzel is jelentősen hozzájárulva a kastély-együttes látogatottságának legalább 20%-os növeléséhez, a szolgáltatáskínálat bővítéséhez, a tartózkodási idő meghosszabbításához, és összességében a műemlék-együttes fenntarthatóságához. A fejlesztés révén a látogatói igények kielégítése érdekében kiépítésre kerül a szükséges kulturális, logisztikai, szórakoztató és turisztikai infrastruktúra, mely a város és a térség gazdasági növekedését is eredményezi.

A II. ütem elemei:

 • „Gyermek kastély” múzeum-és drámapedagógiai terek fejlesztése
 • „Spalléros szoba” – A Rédey pannók bemutatása
 • Országos hírű gyűjtemények vásárlása
 • Időszaki kiállító terem (fokozott biztonsági előírásoknak megfelelő kialakítással az országos és európai hírű műkincsek fogadásához és bemutatásához)
 • Kastélyarchívum
 • A kastélyhoz köthető tárgyi és szellemi értékek gyűjtésének és kutathatóságának megteremtése, a folyamatosan érkező lakossági felajánlások tárolása
 • „Hozott rosszkedvből jókedvet csinálunk” – Sportpálya átalakítása rekreációs parkká, családi és gyermek rendezvények számára mobil szabadtéri színpaddal
 • „Kerti-lak” – A park részeként kerül felépítésre a zöld felület fenntartásához szükséges épület bruttó 400 m2 alapterülettel. A kerti házban helyet kapna a park fenntartásához szükséges személyzeti kiszolgáló infrastruktúra, valamint a kézi és gépi eszközök tároló helye. Az épületben lesz egy oktatóbázis, ami az ÖKO turizmust szolgálja. A kerti ház környéke úgy kerül kialakításra, hogy alkalmas legyen a kertkultúra terjesztésére és kertészeti ismeretek átadásra.
 • Szökővíz a Holt-Bódva vizén.
 • Fahíd építése: Az „óváros” és a kastélysziget összekötése a református templomnál.

A projekt elemek kiválasztásánál fő célunk az volt, hogy a látogatók számára olyan egyedi élményt nyújtsunk, amit máshol nem kaphatnak meg, de ezzel párhuzamosan kapjanak meg minden olyan élményt is, amit minden európai hírű látványosságnál ma már elvárhatnak.